Linguapax Review és una publicació periòdica de Linguapax dedicada a tractar temes relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística, amb aportacions d’experts i d’activistes.


LinguapaxReview2015coverLinguapax Review 2015

Aquesta nova edicició presenta una sèrie d’estudis de casos centrats en les actituds lingüístiques i en la manera com els joves i joves adults duen a terme projectes de revitalització lingüística en tres continents: Europa, Àfrica i Amèrica Llatina. 118 pàgines.

Linguapax Review 2014 - La gestió del multilingüisme en context urbàLinguapax Review 2014

Segona edició de Linguapax Review, que ofereix una anàlisi sociolingüística de les oportunitats i reptes plantejats per la gestió del multilingüisme en diversos entorns urbans d’arreu el món. Edició multilingüe, 84 pàgines.

LinguapaxReview 2010 1st pageLinguapax Review 2010

Primera edició de Linguapax Review, que inclou un repàs a la història de Linguapax i que ofereix perspectives de la diversitat lingüística actual des dels diversos continents. Edició multilingüe. 176 pàgines.