En aquesta pàgina trobareu els textos de les conferències i simposis organitzats per Linguapax.

Simposis

Newcastle 2010

Simposi “Llengua i lluita sociopolítica en el món hispànic“, Newcastle, 2010.

Linguapax Afrika I, 2006

L’any 2006 va tenir lloc a Yaoundé (Camerun) la primera conferència de Linguapax Afrika.

Linguapax Afrika II, 2009

L’any 2009 va tenir lloc a Addis-Abeba (Etiòpia) la segona conferència de Linguapax Afrika.


Conferències internacionals

Congrés Linguapax X, Barcelona 2004

El Congrés Linguapax X va tenir lloc a Barcelona els dies 20 a 23 de maig del 2004, en el marc del Fòrum Universal de les Cultures – Barcelona 2004.
Les actes del congrés es poden llegir en aquesta pàgina.

Congrés Linguapax IX, 2002

Congrés Mundial de Polítiques Lingüístiques, 16-20 d’abril del 2002

Les actes del congrés es poden llegir en aquesta pàgina.

 

 

Share