En tant que organització no governamental, Linguapax Internacional depèn en bona part del suport i la participació activa de membres de la societat civil i d’altres actors compromesos en la defensa de la diversitat  lingüística i en la promoció del multilingüisme.

Qui es pot adherir a Linguapax?

Qualsevol persona que estigui interessada en la diversitat lingüística i cultural, i que sigui conscient de la importància de les llengües no només com a eines de comunicació, sinó també com a vectors d’expressions culturals i identitàries que constitueixen el patrimoni universal.

Però també:

  • persones provinents del món universitari (professors i estudiants), en particular de la sociolingüística;
  • representants i militants de les diverses comunitats lingüístiques;
  • funcionaris que treballen a les institucions nacionals i internacionals encarregades d’afers lingüístics;
  • educadors;
  • periodistes;
  • escoles;
  • entitats que comparteixen els nostres valors.

L’adhesió es pot fer de forma individual o col·lectiva.

Seguiu-nos!

Si desitgeu estar informats de les darreres actualitats de la xarxa Linguapax o si voleu fer un pas més i esdevenir soci de la nostra organització, completeu aquest formulari adjunt:

*
*
*

Si opteu per ser socis cal, també, omplir i retornar-nos aquest formulari imprès

 

La quota anual es pot abonar per transferència, al número de compte (IBAN): ES07 2100 3642 1022 0016 5958  tot indicant en seu nom i motiu del pagament, o mitjançant aquesta plataforma segura:

  • Quota normal     
  • Quota reduïda      

    

  • Quota institucional

 

Gràcies pel vostre suport!


Linguapax International compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment. Així mateix, Linguapax vetlla per garantir l’ús i tractament adient de les dades personals dels usuaris, els quals poden en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a:  info@linguapax.org.

 

Share