Linguapax és una organització que protegeix i promou la revitalització de la diversitat lingüística mundial per contribuir al diàleg i la pau

En tant que entitat amb estatus consultiu davant la UNESCO:

  • Fem nostres els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
  • Treballem a favor dels drets culturals i polítics.
  • Promovem l'educació plurilingüe i pluricultural.
  • Impulsem i participem en programes de revitalització lingüística a través de la xarxa internacional Linguapax.
  • Analitzem els canvis en la sensibilitat social, cultural i política en relació a la diversitat lingüística.
  • Identifiquem les noves expressions culturals que emergeixen en contextos de diversitat lingüística.
  • Afavorim la diversitat lingüística en l’entorn digital i n'explorem les noves formes de comunicació.
  • Alertem dels factors que posen en risc la riquesa lingüística mundial.

Més a qui som i què fem...

Linguapax atorga un premi anual a lingüistes, investigadors, docents i membres de la societat civil que hagin destacat per la promoció de la diversitat lingüística o de l’educació multilingüe. El premi 2018 es concedeix a BASAbali…

D’ençà de la constitució de Linguapax com a entitat jurídica (2001) s’han anat teixint relacions de cooperació regular amb activistes i entitats de diferents regions del món amb els quals…

Accediu a les publicacions de Linguapax: Linguapax Review, unitats pedagògiques, informes, presentacions i discursos, conferències, textos normatius i molt més.

Si creus que… la defensa de la diversitat língüística ajuda al diàleg intercultural i la pau l’educació plurilingüe i en el multilingüisme contribueixen a la defensa dels drets culturals i…

Segueix-nos a e-Linguapax