Linguapax Internacional és una organització no governamental dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial

El treball per l'harmonia entre les comunitats lingüístiques és un factor determinant per la pau a l'interior dels estats i de la comunitat internacional. Linguapax promou l'educació multilingüe, que inclou les llengües locals, nacionals i internacionals. Participa també en programes de revitalització lingüística. Amb seu a Barcelona, Linguapax disposa de delegacions a tots els continents.

Activitats

Els dies 24 i 25 de novembre, Linguapax va obrir la reflexió al voltant de la contribució del marc legal i de les polítiques lingüístiques que s’hi emparen per a la protecció de les llengües pròpies a la llum de l’anàlisi d’experiències plurals però comparables: Eslovènia, Finlàndia, Índia, Malta, Paraguai, Sud-àfrica i Suïssa…

El Premi Internacional Linguapax s’atorga com un reconeixement a lingüistes, investigadors, docents i membres de la societat civil que hagin destacat per la promoció de la diversitat lingüística o de l’educació multilingüe. El guanyador del premi 2017 és Matthias Brenzinger.

Linguapax és un dels promotors del protocol que defineix les condicions necessàries i proposa mesures concretes per garantir els drets lingüístics de cada comunitat lingüística a Europa.

En tant que organització no governamental, Linguapax Internacional depèn en bona part del suport i la participació activa de membres de la societat civil i d’altres actors compromesos en la defensa…

Publicacions

Linguapax Review és una publicació periòdica de Linguapax dedicada a tractar temes relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística, amb aportacions d’experts i d’activistes.

Materials pedagògics multilingües editats per Linguapax, posant de relleu la riquesa de la diversitat lingüística, religiosa i cultural, tot afavorint la interacció entre educació intercultural.

Actes de les conferències internacionals i simposis de Linguapax, com el congrés Linguapax X del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona, l’any 2004.

Linguapax va publicar reculls de textos normatius de la UNESCO en matèria de llengües i coordinar la traducció al català, al kurd, al calmuc i al tàtar de Crimea, de diverses recomanacions de l’OSCE.

Qui som

Una ONG catalana amb delegats a tots els continents i un consell assessor internacional.

L’origen de Linguapax és una trobada d’experts convocada per la UNESCO a Kiev, Ucraïna, el gener del 1987 sota el lema “L’ensenyament de les llengües estrangeres per a la pau…

Delegacions i antenes Linguapax

Delegacions i antenes Linguapax

Linguapax Àfrica

La delegació africana de Linguapax, creada al 2006, està basada a Yaoundé (Camerun). Va organitzar tres conferències internacionals i treballa junt amb la Academia de les llengües africanes.

Linguapax Àsia

Linguapax Àsia és l’antena asiàtica de Linguapax Internacional. Des de la seva creació el 2003, Linguapax Àsia duu a terme els objectius de Linguapax Internacional amb una atenció específica cap al continent asiàtic i l’Oceà Pacífic. Basada a Japó, Linguapax Àsia va organitzar simposis i va editar unes publicacions.

Linguapax Amèrica Llatina

La delegació de Linguapax Amèrica Llatina està basada al Centro de investigacions i estudis superiors (CIESAS) a Mexico. Va contribuir a la publicació de llibres i unitats pedagògiques en més de 20 llengües indígenes i està activament implicada en projectes de revitalització lingüística. 

Linguapax Amèrica del Nord

Linguapax Euràsia

Linguapax Pacífic

Delegació de Linguapax en el Pacífic, basada a Nouméa (Nova Caledònia)

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscribe to our newsletter