L’Associació Linguapax International, amb domicili social al Carrer Pelai, 12  3rM, 08001 de Barcelona, NIF G62644232, està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 24740.

 

Política sobre la propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, documents de qualsevol format, etc. són propietat de Linguapax International o bé de terceres parts, les quals han autoritzat la seva difusió a Linguapax International.

Linguapax no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Linguapax.

Política sobre la gestió de dades de caràcter personal

En aquest lloc web, hi ha serveis que requereixen la introducció de dades de caràcter personal als usuaris.

Linguapax garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d’aquestes dades. Així mateix garanteix que aquestes dades són utilitzades únicament i exclusiva per a l’exercici de les funcions pròpies Linguapax.

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l’exercici d’aquests drets, les persones interessades poden adreçar-se a:
Linguapax International
c/ Pelai, 12 – 3M – E-08001 Barcelona

info@linguapax.org

Share